Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat wij goede gebruikerservaring. Als u doorgaat met surfen op deze website gaat u akkoord. Meer informatie

Oke

WETTELIJKE KENNISGEVING

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

GoByPro Marketing, verantwoordelijk voor de site, biedt de gebruikers dit document, dat tot doel heeft te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de wet 34/2002 van 11 juli, de informatiemaatschappij en de elektronische handel diensten (LSSICE), BOE nr. 166 en informeren alle gebruikers van de site die zijn rond voorwaarden.

Elke persoon die zich toegang verschaft tot deze website, neemt de rol op zich om de bepalingen van dit document en alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn, na te leven en toe te passen.

eservas RESPONSIBLE het recht om de informatie die kan worden weergegeven op de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of om gebruikers van dergelijke verplichtingen, die alleen betekent met de publicatie op de website RESPONSIBLE informeren.

1. IDENTIFICERENDE GEGEVENS

  • Domeinnaam: www.spidersolitairegratis.nl
  • Handelsnaam: Spider Solitaire
  • Maatschappelijke zetel: TALLINN / ESTLAND
  • e-mail: info@spidersolitairegratis.nl

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van, zonder beperking, maar niet beperkt tot programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen zijn het eigendom van de persoon of, in voorkomend geval, heeft een licentie of toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door intellectuele eigendom en geregistreerd in openbare registers. Ongeacht het doel waarvoor zij zijn bestemd, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing in ieder geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke vereist. Elk ongeoorloofd gebruik werd eerder beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele eigendomsrechten.

De ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen buiten de verantwoordelijkheid en die kunnen verschijnen op de site behoren tot hun respectievelijke eigenaars zelf verantwoordelijk voor elk geschil dat kan ontstaan in dit verband. uitdrukkelijk machtigen derden om direct door te verwijzen naar het hoofd van de specifieke inhoud van de site, en in ieder geval door te verwijzen naar de belangrijkste site solitariospider.online. Manager erkent ten gunste van de houders van intellectuele eigendomsrechten en industriële en niet in verband met hun loutere vermelding of verschijning op het web het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid voor hen, noch bekrachtiging, sponsoring of aanbeveling van hen.

Om opmerkingen te maken over mogelijke schendingen van intellectuele eigendomsrechten, en over alle inhoud op de site, kunt u dat doen via e-mail info@solitariospider.online.

3. WAARSCHUWING

Baratte is niet verantwoordelijk voor de op haar website gepubliceerde informatie als deze informatie gemanipuleerd of ingevoerd is door een onafhankelijke derde partij.

Gebruik van cookies

Deze site kan gebruik maken van cookies-technieken (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt om toegang te krijgen tot de pagina) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. Cookies worden, althans tijdelijk, uitsluitend gebruikt om de navigatie efficiënter te maken, en gaan naar de eindgebruikerssessie. In alle gevallen leveren deze zelfde cookies persoonsgegevens op en kunnen ze niet worden gebruikt om deze te verzamelen.

Het gebruik van cookies is ook mogelijk dat de server waarop de gebruiker wordt herkend, wordt gebruikt door de webbrowser, om de navigatie te vergemakkelijken, waardoor bijvoorbeeld gebruikers die zich al hebben ingeschreven, toegang krijgen tot gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die uitsluitend voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek opnieuw hoeven in te schrijven. Zij kunnen ook worden gebruikt om de openbare plaatsen en het verkeer te meten, de voortgang en het aantal inzendingen te controleren, enz. In deze gevallen zijn technisch gezien, maar onnodige cookies nuttig voor de gebruiker. Deze site installeert geen ongewenste cookies zonder uw toestemming.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en dat de installatie ervan op uw computer wordt verhinderd. Raadpleeg uw browserinstructies voor meer informatie.

Commercieel beleid Links

Vanaf de site kunt u worden doorverwezen naar inhoudssites van derden. Aangezien wij de inhoud die door derden op hun websites wordt geplaatst niet altijd kunnen controleren, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud. In ieder geval zal zij onmiddellijk alle inhoud verwijderen die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, waarbij zij onmiddellijk de doorverwijzing naar de website zal intrekken en de bevoegde autoriteiten in kennis zal stellen van de inhoud in kwestie.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opgeslagen informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, forums, chat, opmerkingen, commentaren, blogs generatoren, sociale netwerken of enige andere middelen die derden publiceren inhoud onafhankelijk verantwoordelijk site. Krachtens de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, staat deze echter ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, die actief bijdragen tot het verwijderen of, indien nodig, blokkeren van alle inhoud die de wet, nationale of internationale rechten, of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud op de site staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Deze site "is onderzocht en getest om te verzekeren dat hij correct functioneert. In principe kan worden gegarandeerd dat het 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct functioneert. De verantwoordelijke sluit echter niet uit dat er zich bepaalde programmeringsfouten voordoen, of dat het door overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden onmogelijk is om toegang te krijgen tot de site.

IP-adressen

De webservers kunnen automatisch de naam en het IP-adres van het door de gebruiker gebruikte domein opsporen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een naar behoren geregistreerd server-activiteitenbestand dat de latere verwerking van statistische meetgegevens mogelijk maakt die ons in staat stellen het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan webservers, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. te kennen.

4. RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de ontwikkelde activiteiten, zal de Spaanse wet van toepassing zijn waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen zijn bevoegd om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de rechtbanken in de buurt van Madrid te beslechten.